Færre asylsøkere til Norge

0Shares

Tendensen er den samme i de fleste av de 38 industrilandene, som er med i en undersøkelse som i går ble presentert av FNs høykommissær for flyktninger.

Nedgangen fra 15 960 til 7950 asylsøkere tilsvarer en tilbakegang på 50 %. Til sammenligning har det i de 38 landene i undersøkelsen i gjennomsnitt vært en tilbakegang på 22 %, skriver VG.

Det er land som Frankrike, USA, Storbritannia og Tyskland som tar imot flest asylsøkere. Men ser en på antallet asylsøkere i forhold til landets befolkning, scorer Norge høyt.