Vil kreve bankgaranti for visum

0Shares

– Det vi har gjort, er å be regjeringen utrede ulike ordninger, blant annet en bankgaranti etter dansk modell. Erfaringene fra Danmark er at flere får visum enn tidligere. Vi har ikke sagt noe om størrelsen på en eventuell garanti eller at vi kommer til å støtte en slik ordning. Vi har kun ønsket ulike modeller vurdert, sier Øye.

– Problemet med dagens ordning at veldig mange nektes turistvisum fordi norske myndigheter frykter at de ikke vil returnere etter visumdatoens utløp. Hele komiteen har derfor blitt enige om å be regjeringen utrede alternative ordninger. Målsettingen må være å få på plass en ordning som på best mulig måte forhindrer at enkelte misbruker ordningen, men som samtidig påser at ikke vanlige turister blir rammet, sier Signe Øye.


Øye understreker at Arbeiderpartiet ikke støtter Fremskrittspartiets forslag om å forby dem som kommer på turistvisum å søke asyl.

– Asylretten er en uinnskrenkelig menneskerettighet, fastslår hun.

Politikerne vil tette hull i asylpolitikken ved å kreve bankgaranti ved turistvisum. – Problemet er begrenset. Her skytes det spurv med kanoner, sier Olaf Thommessen (v).

UDI ikke enig

Det er rett og slett meningsløst å kreve bankgaranti for visumturister som kommer til Norge. Det mener Utlendingsdirektoratet.

Men UDI sier dette problemet i dag er minimalt, fordi det allerede er så vanskelig å få innvilget visum fra land det kommer mange asylsøkere fra, skriver Aftenposten.