Er legeutdannet, får ikke jobb

De har tatt norskkurs og jobbsøkerkurs. Begge har hatt praksisplasser gjennom Aetat, blant annet ved forskjellige bo- og aktivitetssentre. Men for å kunne praktisere legeyrket i Norge, trenger de norske fagspråkkurs og fagprøver, samt 6 måneders forpraksis. Her ligger problemet.

– For å kunne ta kursene i Oslo, må vi ha økonomi. Vi har tre døtre, og jeg trenger arbeid for å klare dette, sier Mhrzawale og fortviler.

– Se her, jeg har søkt på flere stillinger som omsorgsarbeider. Legestillinger, jobber som hjelpepleier, på sykehjem, lagermedarbeider, vaskejobb. Ikke ett eneste ja, sier Mhrzawale Abdulwale Aftenbladet.