Innvandrere redder eldreomsorgen

0Shares

Uten dem hadde eldreomsorgen stoppet opp. Mange eldre var først skeptiske til å bli pleiet av personer med en annen hudfarge, men møtet med varme og respekt fra andre kulturer vinner de gamles hjerter.

At færre og færre norske ungdommer søker seg til eldreomsorgen har også bidratt til at dette er blitt en arbeidsplass der innvandrere er en avgjørende ressurs.

Byråden for sosiale tjenester i Oslo, Margaret Eckbo, er ikke i tvil om at samfunnet trenger dem. – Uten denne grupperingen ville hovedstaden hatt et mye dårligerere tilbud i eldreomsorgen enn vi har i dag, sier hun til NRK.

Regina Christina kommer opprinnelig fra Sri Lanka. Hun har vært i Norge siden 1982 og er utdannet som hjelpepleier. Regina har arbeidet både i hjemmesykepleien og på sykehus, men har bevisst valgt å jobbe på sykehjem.

– Her er de svakeste, de som trenger mest hjelp, sier Regina, som tror at hennes bakgrunn fra en annen kultur er med på å gjøre henne til en god hjelpepleier.

Ved Økern sykehjem er over 40 nasjonaliteter representert, og på Reginas avdeling ved Grünerløkka sykehjem har mer enn halvparten av pleierne en annen kulturell bakgrunn enn den norske.