Etablerer utreisesenter for personer uten lovlig opphold

0Shares

Med utreisesenter vil staten gi et tilbud til personer uten lovlig opphold i Norge i tiden fram til de kan sendes ut av landet.

– Bakgrunnen for at regjeringen nå vurderer å opprette utreisesenter, er behovet for å gi et ensartet tilbud som erstatter kommunenes nødhjelpsplikt, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Praktiseringen av nødhjelp for personer som mister botilbudet i mottak har vist seg å by på store utfordringer. Med et tilbud om en midlertidig plass i et utreisesenter, vil personer uten lovlig opphold i Norge ikke ha krav på noen ytelser fra kommunene, sier Solberg.

Utreisesenteret skal være et åpent og frivillig tilbud for de personene som mister botilbudet i mottak. Det skal ha en nøktern standard og kun inneholde tilbud om tak over hodet og enkel forpleining.

Målgruppen for utreisesenteret er personer med endelig avslag på asylsøknaden, det vil si de som i dag får pålegg om bortfall av botilbud. Enslige mindreårige asylsøkere, barnefamilier, personer som samarbeider med IOM om retur og andre særskilte grupper, som for eksempel personer med alvorlige sykdommer, kan fortsatt kunne bo i ordinære mottak inntil avreise.

Fram til en eventuell etablering av utreisesenter, vil dagens praksis med bortfall av botilbud bli videreført. Dette kan eventuelt lede til et lovendringsforslag, i følge departementet.