Nedgang i asylsøkertallet

Utlendingsdirektoratet forklarer nedgangen med at det generelt er færre søkere og at det felles europeiske fingeravtrykkregisteret effektivt avslører de som søker gang på gang.


De to første månedene i år var det en nedgang på 42 prosent i forhold til i fjor, da antallet asylsøkere nesten ble halvert fra 2003.

– Vi har innført en rekke tiltak som gjør at vi ikke lenger får asylsøkere med dårlig begrunnede søknader, sier UDI-direktør Trygve G. Nordby til VG.

Han peker på de to viktigste grunnene til at antall asylsøkere nå er rekordlavt: Generelt færre flyktninger i Europas umiddelbare nærhet og det felles europeiske fingeravtrykksregisteret.

Nordby mener det ikke har vært noen innstramming i behandlingen av asylsøknadene.