HMS for språklige minoriteter

0Shares

Det har på mange arbeidsplasser meldt seg behov for HMS-opplæring av minoritetsspråklige ansatte. Særlig gjelder dette arbeidsplasser hvor det er stor fare for helserisiko for de ansatte, men også på arbeidsplasser hvor det har stor betydning med et velfungerende arbeidsmiljø. Stiftelsen MiA har bl.a. utgitt heftet HMS i byggebransjen for minoritetsspråklige ansatte. Erfaringer fra dette arbeidet kan ha overføringsverdi for flere andre bransjer.

Seminaret vil rette seg inn mot tiltak for verneombud og andre HMS-ansvarlige på arbeidsplassene, opplæring av minoritetsspråklige ansatte til vernetjenesten og HMS-informasjon til minoritetsspråklige ansatte på arbeidsplassen.

Seminarinnhold:

12.00.Velkommen og kort presentasjon av MiA v/Eli K. Langset

12.20 Erfaringer fra HMS kurs for minoritetsspråklige ansatte i byggebransjen, Rolf Undset Aakervik

13.00 HMS og minoritetsansatte i helseinstitusjoner, v/Anita Walsøe, Ullevål sykehus

13.45 Pause

14.00 Arbeidsmiljø i produksjonsbedrifter, v/Arne Bernhardsen

14.45 Arbeidstilsynet og tilbud til HMS-informasjon — Tahere Talebi

13.30 Oppsummering

Seminaravgift kr.500,- inkluderer MiA/Almater temahefte 2005 ”HMS i byggebransjen for minoritetsspråklige ansatte”, innbetales til k.nr. 1645 01 23726 (merk HMS-seminar) For 3 seminarer kr.1300,- HMS 10 mai, Arbeidsledelse 26.april og Kommunikasjon 11.mai (merk 3 seminarer)

Påmeldingsfrist 2. mai

Stiftelsen MiA

Pb.4634 Sofienberg

0506 Oslo

[email protected]

tlf: 24 10 13 82 fax 24 10 13 81

www.mangfold.no