Studietur til Somaliland

0Shares

Samme år erklærte Somaliland uavhengighet . Hittil er den ikke anerkjent internasjonalt, men her er et todelt parlament , regjering og folkevalgt president, og området er rolig.

Det planlegges en studietur til landet i regi av Aktive Fredsreiser, etter initiativ fra Ingeborg Vardøen, som har besøkt landet flere ganger siden løsrivelsen i 1991, og er reiseleder.

Vi vil besøke menneskerettsorganisasjoner, fredsakademi, frivillige organisasjoner, skoler, universitet, flyktningleir osv.

For mer informasjon kontakt [email protected]