Hvordan snakker innvandrere norsk?

0Shares

Avhengig av morsmål, er det forskjell på hvordan folk snakker norsk som andrespråk.

– Skillet mellom lang og kort vokal kan være problematisk for mange utlendinger, forklarer professor Wim van Dommelen til Forskning.

Ikke alle språk har et like sterkt skille mellom lang og kort vokal som norsk. Fine nyanser i uttalen vår avgjør om vi skal i et møte eller møtte naboen, om vi omtaler en hest eller om noen snakker hest. Når intonasjonen er meningsbærende, kan det fort bli problemer for utlendinger.

Vanskelighetene med å få til norsk uttale har sammenheng med hvilken språkfamilie man tilhører. Kineserne i utvalget er de som har størst problemer med å nærme seg en uttale som minner om norsk som førstespråk.

Eksperimentene kan gi kunnskap som kan anvendes i norskundervisningen av fremmedspråklige. Hvis man kan peke ut nøyaktig hvilke problemer med norsk uttale som er typisk for folk fra en språkgruppe, og hva de må øve på for å rette opp ”feilene”, kan man skreddersy norskundervisningen deres og fokusere mer på det man vet er vanskelig.