Yahoo frikjent for nazi-auksjon

0Shares

Yahoo ble dømt til å sperre auksjonstjenesten for nazieffekter, og har siden rettet seg etter dette.

Dommen kjente også Yahoo-sjef Tim Koogle som skyldig i å ha rettferdiggjort forbrytelser mot menneskeheten ved å tillate auksjonen av nazieffekter. Koogle anket denne avgjørelsen, og fikk onsdag medhold i den endelige ankeinstansen i Paris, melder Digi.no.

Dette betyr at saken endelig er rettslig ferdigbehandlet.

I et utspill som kunne dannet mønster for amerikansk avvisning av europeisk rettsvesen, fremmet Yahoo i desember 2000 en sak for amerikansk rett, der de ba om at den franske kjennelsen skulle erklæres ugyldig. Yahoo vant første runde, men tapte ankesaken i august 2004. Der fant et panel på tre dommere at amerikanske domstoler ikke kan tilsidesette kjennelser fra andre lands domstoler når utlendingene selv ikke har tatt initiativet til å bringe saken for en amerikansk rett.

I februar 2005 gikk den amerikanske ankeinstansen likevel med på å ta opp saken på nytt.