18.000 fikk opphold i Norge

0Shares

I 2003 var det tilsvarende tallet nesten 17.000. Året før, i 2002, var det omkring 19.000 personer som skaffet seg grunnlag for varig oppholdstillatelse i Norge, melder NRK.

Dette viser rapporten Tall og fakta fra Utlendingsdirektoratet.

Som tidligere år er det personer som kom til landet gjennom familiegjenforening som utgjør den største gruppen av innvandrere.

Som tidligere år er det personer som kom til landet gjennom familiegjenforening som utgjør den største gruppen av innvandrere. Nesten 13.000 kunne slå seg ned her til lands på denne måten, mens det i 2003 var 10.500 personer som ble familiegjenforent.

I UDIs rapport opplyses det at en i årene fremover kan vente en økning i familieinnvandring fordi flere utlendinger bosetter seg i landet. At flere norske statsborgere gifter seg med utlendinger, får også betydning..

Den nest største gruppen som fikk grunnlag for varig opphold i fjor, var personer som søkte asyl. Det ble gitt 3450 oppholdstillatelser til personer på grunnlag av asylsøknader, og det er 100 færre tillatelser enn året før.