Får ikke nødhjelp

0Shares

Sosialkontorene gir fremdeles ikke hjelp til personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden. Det viser en rapport fra Senter mot etnisk diskriminering.

SMED har fulgt 60 asylsøkere som har oppholdt seg ulovlig i Norge etter avslag. Den nye og strenge linjen som er innført, har medført at de har mistet sin plass på asylmottaket. Mange av disse asylsøkerne har i fjor og i år bodd på gata eller hos venner.

For et drøyt år siden avgjorde regjeringa at asylsøkere som ikke vil reise ut etter avslag heller ikke skal få bo på mottakene lengre. Minst 300 måtte forlate mottakene. Da de ba sosialkontorene om nødhjelp fikk de det ikke. Det reagerte regjeringa på, og sa at sultne mennesker uten tak over hodet skulle få hjelp.

Men det har de ikke fått, konkluderer Senter mot etnisk diskriminering i rapporten.

– Politiske signaler ser ikke ut til å være nok i møte med forvaltningen. Mange av våre klienter har blitt avvist, sier Ghosh.

Noe av forklaringen ligger hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, mener hun. De fleste av asylsøkerne oppholder seg i Oslo, og fylkesmannen sier at sosialkontorene sine avslag er riktige.

– Vi ser helt klar på dette som et menneskerettighetsproblem, fordi staten har en plikt til å sørge for en minstestandard for alle som befinner seg i Norge, uavhengig av deres oppholdsgrunnlag, sier hun til NRK.

Statssekretær Cathrin Bretzeg i kommunaldepartementet er kjent med at enkelte har måttet vente lenge på hjelp, men kjenner ikke til at noen har blitt nektet.

– Det ligger til kommunene å gi personer nødhjelp, og det gjelder alle som er i Norge, enten lovlig eller ulovlig, sier hun til Kanal24.

Les mer: Statens behandling av personer uten lovlig opphold kan virke diskriminerende og er utilstrekkelig mh