Foretak får et bedre vern mot diskriminering

0Shares

I forrige uke ble det avslørt at utestedet The Scotsman i Oslo hadde gitt vekterselskapet SSG sparken på grunn av de ansattes innvandrerbakgrunn.

Arbeiderpartiet fikk mandag flertall i Stortinget for sitt forslag om å endre diskrimineringsloven slik at både enkeltpersoner og foretak får et bedre vern mot diskriminering i arbeidslivet.

– Dette er en viktig seier i kampen mot rasisme i arbeidslivet, sier partiets innvandringspolitiske talskvinne Signe Øye.

– Denne saken har avdekket at diskrimineringsloven ikke gir tilstrekkelig vern mot diskriminering for selskaper og underleverandører av tjenester. Arbeiderpartiet fremmet derfor et endringsforslag til diskrimineringsloven som sikrer at både enkeltpersoner og foretak skal ha den samme beskyttelsen mot rasisme og diskriminering gjennom et tydeligere lovverk. Siden Odelstinget hadde diskrimineringsloven oppe til behandling i dag, kunne vi raskt rydde opp i den gråsonen i lovverket som vi har sett kan gi helt urimelige utslag. Vi er glade for at stortingsflertallet støttet oss i dette, sier Signe Øye.