Debatt: Det nye KRL-faget

0Shares

– Endringsforslaget opplæringsloven fra Utdanningsdepartementet går på ingen måte langt nok i forhold til de krav vi stiller til opplæringsloven og særlig i forholdt til formålsparagrafen i opplæringsloven, sier Lars Gule, generalsekretær i Human Etisk Forbund.

– Jeg er positiv til de nye forslagene som definerer tydelig og klargjør KRL-faget, og bryter ikke lenger FNs anbefalinger. Faget tar hensyn til samfunnet vi lever i dag samtidig som det tar vare på det tradisjonelle faget, sier stortingspolitiker Bjørg Tørresdal (KrF)

Program:

Velkommen

Majoran Vivekananthan, redaktør i Utrop

Panel:

Lars Gule, generalsekretær i Human Etisk Forbund

Karima Solberg, Islamsk Råd Norge (IRN)

Bjørg Tørresdal, stortingspolitiker (KrF)

Representant Utdanningsdepartementet (UFD)

Påmelding innen 25.april:

22041460 eller [email protected]