Rekrutterer prostituerte på asylmottak

0Shares

Halliker oppsøker asylmottakene i jakt på unge jenter som nettopp er kommet til landet. Ofte er det unge kvinner som er sendt med tvang til Norge, plassert på mottakene etter å ha søkt asyl og blir presset til å prostituere seg. Ifølge Aftenposten har også bakmenn bodd på mottakene mens de har organisert sexsalg og hentet store inntekter fra salg av kvinner.

— Vi kjenner til at kvinner sendes inn i asylsystemet med den hensikt å prostituere seg, bekrefter kommunalminister Erna Solberg. Noen kvinner opererer mer fritt enn andre som presses knallhardt av bakmenn.

— Vi har merket en bekymringsfull utvikling de siste årene. Kvinner er blant annet blitt oppsøkt av uvedkommende på mottakene, sier Ahmed Bozgil. Han er direktør for HERO Mottak og Kompetanse AS, som drifter en rekke av mottakene i landet.