Ny sjanse — fra sosialhjelp til arbeid


– Målet med disse midlene er å prøve ut et lønnet kvalifiseringsprogram for denne gruppen etter samme modell som introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, sier Skjoldvor Fjeldvær, direktør i integreringsavdelingen i Utlendingsdirektoratet. Prosjektet ble lansert i stortingsmeldingen ”Mangfold gjennom inkludering og deltakelse”, og er en del av tiltaksplanen mot fattigdom.

Ni kommuner har søkt om midler. Dette er: Bærum, Kristiansand, Trondheim, Bergen, Skien, Stavanger, Sandnes, Drammen, Oslo. Oslo kommune sendte en samlet søknad med 13 prosjekter fra bydelene. Til sammen ble det søkt om vel 17 millioner kroner.

Mange av prosjektene har kvinne/familieperspektiv. De fleste prosjektene legger opp til et nært samarbeid med aetat. Ingen kommuner har fått mer enn en million kroner, bortsett fra Oslo.

Midlene ble fordelt slik:

Bærum: 800 000,-

Drammen: 770 000,-

Kristiansand: 1 000 000,-

Bergen: 1 000 000,-

Trondheim: 1 000 000,-

Skien: 1 000 000,-

Oslo: 4 170 000,-

Følgende bydeler i Oslo har fått prosjektmidler:

Grünerløkka, Søndre Nordstrand, St.Hanshaugen, Nordstrand, Ullern, Stovner, Bjerke.