Økning i familievold


De aller fleste sakene som barnevernet må ta seg av, omfatter familier av utenlandsk opprinnelse. Slik oppsummerer både politiet og barnevernvakten utviklingen når det gjelder familievold i Oslo.

Familievoldskoordinator Steinar Hoff Olsen ved Stovner politistasjon forteller til Aftenposten at 70 prosent av alle familievoldssaker gjelder familier av annen etnisk bakgrunn, og seksjonsleder Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress bekrefter at det er grunn til å tro familier med ikke-vestlig bakgrunn er over-Lrepresentert i familievoldsstatistikken.