8 200 nye norske statsborgere i fjor

De aller fleste med nytt norsk pass var tidligere borgere av ikke-vestlige land, melder Statistisk sentralbyrå.

Bosniere, irakere, pakistanere og somaliere topper listen over nye norske statsborgere.

Fortsatt flest fra Bosnia-Hercegovina

I 2004 var det flest med tidligere statsborgerskap fra Bosnia-Hercegovina som fikk norsk statsborgerskap, med vel 800 personer. Dette er likevel en nedgang på vel 1 100 sammenlignet med 2003.

Nest flest tildelinger av norsk statsborgerskap gikk til irakere, med 620. Videre fulgte pakistanere (570), somaliere (530), iranere (510), tyrkere (390) og russere (380). Økningen fra 2003 til 2004 var størst blant iranere og irakere, med henholdsvis 280 og 220.

Variasjonene fra år til år avspeiler i stor grad variasjonen i saksbehandlingskapasitet og prioriteringer hos innvandringsmyndighetene, men også hvor mange søkere det er som oppfyller kravene til norsk statsborgerskap.

90 prosent var tidligere ikke-vestlige statsborgere

I 2004 var nesten 7 300 personer, eller 90 prosent, av dem som fikk norsk statsborgerskap tidligere statsborgere i et ikke-vestlig land. Av disse kom 1 900 fra Øst-Europa. Det var i underkant av 900 tidligere vestlige statsborgere som ble norske statsborgere. Siden 1977 har totalt 163 400 personer blitt tildelt norsk statsborgerskap. 137 700 , eller 85 prosent, var tidligere statsborgere i et ikke-vestlig land.

Flere kvinner enn menn

Det var en noe større andel kvinner enn menn som fikk norsk statsborgerskap i 2004, med 55 prosent. Kvinneandelen var spesielt høy blant tidligere statsborgere i Filippinene, Thailand og Russland, hvor tre av fire var kvinner. Andelen menn var høy blant tidligere tyrkere, med 60 prosent.


Fire av ti yngre enn 18 år

36 prosent av de nye norske statsborgerne i 2004 var yngre enn 18 år. Andelen barn under 18 år var spesielt høy blant tidligere svensker og dansker, med henholdsvis 71 og 59 prosent. Blant tidligere marokkanere, polakker, chilenere, russere og bosniere var mindre enn 25 prosent yngre enn 18 år.


En av tre bodde i Oslo

2 700 eller 32 prosent av dem som fikk norsk statsborgerskap i 2004, bodde i Oslo. Til sammenligning bor om lag 25 prosent av dem med utenlandsk statsborgerskap i Oslo.