Norskopplæring for innvandrere sterkt redusert

– Vi får gode tilbakemeldinger på dagens ordning. I Horten har vi 140 – 150 voksne innvandrere som får opplæring. Vi organiserer undervisningen i en gjennomsnittlig gruppestørrelse på 10, og vi har 10 lærere. De fleste av elevene har ikke fullverdig grunnskole få før. Vi har også analfabeter med minimalt med skolegang bak seg, opplyser rektor ved Horten kommunale voksenopplæring, Ole Nordaas.

Han sier at med det nye finansieringssystemet som det legges opp til i revidert statsbudsjett, vil bevilgningene til opplæringen bli dramatisk mye dårligere. Pengene til opplæringen foreslås tildelt over fem år slik at det blir færre kroner per elev per år. Opplæringstilbudet må reduseres, det blir færre timer, gruppestørrelsen må økes, antall lærere reduseres, det blir mindre rom for tilpasset undervisning.

– Vi har regnet på det, og funnet at tilbudet må reduseres med en tredel, sier en oppgitt Nordaas til Utdanning.

Kronekutt ødelegger integreringsprosjekt


Lanseringen av et integreringsprosjekt for innvandrere i regi av attføringsbedriften Telemark Lys i dag er avlyst. Avdelingsleder ved Telemark Lys, Kristin Mood, sier at det er umulig å videreføre programmet etter et nytt regjeringsforslag.

Konseptet går på at Nissedal og Fyresdal lar Telemark Lys ta seg av norskopplæring, attføring og formidling til jobb for voksne, fremmedspråklige innvandrere. Men, torsdag kom kontra beskjed. Telemark Lys avlyser hele prosjektet.

Årsaken er et forslag fra regjeringen. Avdelingsleder Kristin Mood i Telemark Lys, mener forslaget innebærer at tilskuddssatsene for opplæringen reduseres kraftig.

– For vår del innebærer forslaget en reduksjon i voksenopplæringsmidler på mellom 50 og 70 prosent, sier Mood til NRK.