En av fire vil ikke leie ut til innvandrere

0Shares

En ny MMI-undersøkelse fastslår at nordmenn er positivt innstilt til innvandrere – i teorien, skriver Dagbladet.

For 77 prosent av befolkningen har det ingen betydning hvor taxisjåføren kommer fra.

Samtidig sier 39 prosent seg helt eller delvis enig i at de ville mislike det dersom barna deres skulle gått på en skole der mer enn halvparten av elevene har innvandrerbakgrunn.

– Jo nærmere ting kommer, jo mer øker skepsisen; når vi kommer til skole og bolig blir det mer komplisert enn å ta taxi. Folk gir ikke uttrykk for så mye rasisme selv, men svært mange mener at andre er rasistiske. For eksempel mener om lag 50 prosent at boligprisene vil synke i et område med mange innvandrere. Samtidig vet vi at underrapportering er et generelt problem i slike holdningsundersøkelser, så vi må ta høyde for at det kan være et sprik mellom folks holdninger og atferden deres, sier forsker Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning.

Han mener at også medias ensidige negative fokusering på innvandrere kan føre til at det blir vanskeligere å få flere i topp-stillinger.

– Når unge innvandrere leser avisa og får inntrykk av at de kommer til å ende opp som taxi-sjåfører eller vaskehjelper uansett, blir det jo urasjonelt å satse på utdanning. Jeg tror også at det er innvandrergutter som kommer til å bli de største taperne i arbeidslivet. De hopper i større grad av utdannelsen, sier Rogstad.