Krav til bilde i visumetiketter


Alle som får innvilget visum til Norge får en etikett satt inn i passet sitt.

Tidligere har slike etiketter vært gyldige uten bilde, men nå må alle som får innvilget visum til Norge ha bilde i etiketten.

Godkjent bilde skannes av utenriksstasjonen som mottar søknaden, og integreres i etiketten før den skrives ut for de som får innvilget visum.

Kravet om bilde i visumetikettene medfører at det må innleveres egen søknad også for barn i motsetning til hva som har vært nødvendig tidligere. Når barn som er innført i en av foreldre/foresattes pass innvilges visum, innføres det følgelig to etiketter i passet.