Vil ha innvandrere som sjefer

– Vi har ansatte fra 67 nasjoner som kan mer enn 30 språk. Men de fleste jobber som renholdere, på vaskeriet og på kjøkkenet. Nå vil vi at også ledersjiktet skal gjenspeile vår flerkulturelle arbeidsplass, sier Anita Walsøe ved Ullevål Universitetssykehus til VG.

Oslo Sporveier, Ringnes Bryggeri og Ullevål universitetssykehus har gått sammen om et prosjekt for å rekruttere 45 innvandrere fra egne rekker til lederstillinger. For selv om disse arbeidsplassene har ansatte fra mange land, er det få ansatte med minoritetsbakgrunn i lederstillinger.

Det kryr av godt utdannede renholdere, trikkeførere og kjøkkenassistenter som aldri har fått sjansen til å bruke sin kompetanse fra hjemlandet. De forblir på bunnen av jobbhierarkiet, skriver avisen.