Konferanse om Introduksjonsbedrift og partnerskap

0Shares

IB går ut på at en gruppe introduksjonsprogramdeltakere under veiledning, planlegger, etablerer, driver og til slutt avvikler sin egen minibedrift i opplæringsøyemed. Private bedrifter og offentlige institusjoner knyttes til bedriften gjennom parntetrksapsavtaler.

IB er en arena for å lære om norsk og om det norske samfunn gjennom “learing by doing”. Opplegget gjennomføres i samspill med øvrig undervisning i Introduksjonsprogrammet, det være seg Norsk med samfunnskunnskap, Språk- og arbeidspraksisplasser eller andre tiltak. Deltakerne skaffer seg kunnskap om, og erfaring i å etablere bedrift i Norge. Samtidig skaffer de seg kunnskap om, kontakt med og innsikt i lokalt næringsliv og offentlig forvaltning.

IB bygger på Ungt Entreprenørskaps programmer for entreprenørskap i skolen og NHOs partnerskapsavtalekonsept.

Velkommen til konferanse!

Påmelding til: [email protected] innen 31. august. NB! Begrenset deltakelse.

PROGRAMMandag 19. september

Kl. 10.00 Registrering

Kl. 10.30 Velkommen til konferanse v/Farah Ali

Kl. 10.40 Åpningsinnlegg v/Kenneth Stien, NHO

Kl. 11.10 Integrering, mangfold og dialog v/Osmund Kaldheim, IMDI

Kl. 12.15 Lunsj

Kl. 13.00 Prosjekt nettverk-IB v/Stanley Jacobsen, UE og Jan-Kåre Berglid, NHO

Kl. 13.30 Introduksjonsbedrift og læremateriell v/Jarle Tømmerbakke, UE

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15 Mentorskap v/Nina Elisabeth Nilsen, UE Østfold

Kl. 14.45 Partnerskap v/Ola Risnes, NHO

Kl. 15.15 Pause med frukt og kaker

Kl. 15.45 ”Søtt & Salt”, eksempler fra Skien v/Jørund Krosshus

Kl. 16.15 ”Mixed”, flyktningteater i Steinkjer v/Kari Ann Aune

Kl. 16.45 Pause

Kl. 17.00 ”1, 2, 3 – Sevo prøver ulike modeller” v/Knut-Nilsen Fosland

Kl. 17.30 ”Det er lov å prøve seg – også i arbeidslivet” v/Lars Øyvind Holm

Kl. 20.00 Festmiddag


Tirsdag 20. september

Kl. 09.00 Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap – Å lære i dilemma og kaos

v/Inger Karin Røe Ødegård, Høgskolen i Hedmark

Kl. 10.00 ”Våg å drømme” v/Liv Arnesen

Kl. 11.00 Pause med kaffe og siste utsjekk


Kl. 11.30 Hva nå? Hvor går veien videre? – Gruppearbeid i regionale grupper

Kl. 13.00 Lunsj


Pris: Kr. 2.000,- (Det inkluderer konferanse, materiell, alle måltider og overnatting).

For nærmere informasjon om konferansen kontakt: [email protected] eller [email protected]

Informasjon om Introduksjonsbedrif: Partnerskap.pdf