Ønsker å øke flyktningekvoten

0Shares

UDI la nylig fram tall som viser at tallet på asylsøkere til Norge går ned. Samtidig øker arbeidsinnvandringen.

– Selv om vi har en nedgang i antall asylsøkere er det ikke dermed sagt at det er færre mennesker som lever i nød. Venstre vil øke flyktningekvoten til 1500. Det bør være et minstemål at vi tar imot det antall FN ber oss om, sier Thommessen til TV2 Nettavisen.

Venstre er også fornøyd med at arbeidsinnvandringen øker.

– Det viser at vi må ha et langt bedre regelverk som kan håndtere den store etterspørsel på utenlandsk arbeidskraft som vil oppstå i årene fremover. Dette vil norsk økonomi og norsk næringsliv være avhengig av, sier Thommessen.