1761 barn bor fast på asylmottak

De ferske tallene fra UDI viser at hele 865 av disse har sittet over to år. Verst er det for asylsøkerne fra Irak.

– Det er altfor mange. Å vokse opp i mottak er det samme som å få en skadet oppvekst, sier barnepsykolog Magne Raundalen ved Senter for Krisepsykologi i Bergen til VG.

Raundalen er bekymret over at barna blir påvirket av det negative miljøet rundt dem.

– Foreldrene er ofte veldig fortvilet og klarer ikke alltid å ta seg av barna. Samtidig opplever barna vold, venner som blir sendt tilbake til hjemlandet, og så videre.

Ifølge Raundalen kan barna som bor over tre år i mottak, få store problemer.

– Over tre år i mottak er ensbetydende med en skadet oppvekst. Barna kan bli apatiske, deprimerte og få angst. Denne barndommen har de med seg hele livet.

Kommunalminister Erna Solberg (H) vedgår at barn som oppholder seg over lang tid i mottak, er et problem.

– Men de fleste av dem som oppholder seg lenge i et mottak, er personer som får avslag på søknaden, og som nekter å akseptere det. Foreldrene til barna bør også tenke på barnas beste og reise når de får avslag, sier Solberg til VG.