Vil begrense ytringsfriheten

En spørreundersøkelse foretatt blant nordmenn viser at svært mange av de spurte er mer restriktive enn loven når det handler om ytringsfrihet, skriver Aftenposten.

Kun to av ti vil tillate alle, også omstridte grupper som eksempelvis nazister, rasister og muslimske fundamentalister, å arrangere offentlige møter, slik bestemmelsen om ytringsfrihet nedfelt i Grunnloven tillater.

76 prosent svarte at de vil nekte nazister å arrangere offentlige møter. Menn mer skeptiske til muslimske fundamentalister og kristne fundamentalister enn kvinner, mens kvinner er mer skeptiske til nazister og rasister.

70 prosent av de som er intervjuet, oppgir at føler sterk frykt eller “noe frykt” overfor en eller flere av gruppene.