Samlet til samtale og sorg

0Shares

Møtet munnet ut i to minutters stillhet til minne om ofrene etter bombene i den britiske hovedstaden.

Ifølge biskop Ole Christian Kvarme markerte stillheten også de frammøttes vilje til sammen å kjempe for fred og forsoning gjennom bygging av tverreligiøs tillit og fellesskap i Norge.

I en felles erklæring ble det pekt på at det nå er spesielt viktig å motarbeide fiendebilder av minoriteter og av mennesker med annen tro og kultur. At politiet nå mistenker en gruppe unge britiske muslimer for å stå bak ugjerningene, hadde åpenbart gjort inntrykk på deltakerne.

– Representanter for moskeene tok opp nettopp situasjonen for ungdom, sier generalsekretær Ørnulf Steen i Norges Kristne Råd til Vårt Land.

Deltakerne på møtet i Oslo bispegård forpliktet seg til å stå sammen i arbeidet for menneskeverd og trygt fellesskap på tvers av religiøse og kulturelle grenser, og til å be for terrorofre over hele verden.

Her er uttalelsen i sin helhet:

«Inntrykkene fra terroranslaget mot London for en uke siden er sterke. Tapte liv kan ikke bringes tilbake. De skadde og ofrenes familier må leve med lidelsen som terroren har påført dem. Terrorfrykten har kommet verdens storbyer nærmere og oppleves slik også i vår by.

Terroren i London har på nytt vist hvor nødvendig det er å forebygge slike utslag av ondskap og vold. Myndighetene har ansvar for å forhindre terror og beskytte befolkningen. Men ondskap må bekjempes på mange plan. Særlige gjelder det å motarbeide fiendebilder av minoriteter og mennesker av annen tro og kultur og bidra til tillit og åpenhet mellom mennesker og grupper i det sivile samfunn. Som religiøse ledere i Oslo vil vi uttrykke at en fanatisme som utøver vold i Guds navn, er opprør mot Gud og et grunnleggende svik mot hans skapning. Ingen religiøs begrunnelse, ingen politiske mål kan rettferdiggjøre slike voldshandlinger.

I våre forskjellige fellesskap vil vi be for ofrene og deres pårørende og for alle hjelpere som står dem bi — ikke bare i London, men der hvor terroren rammer uskyldige. Hver for oss vil vi be og sammen arbeide for at vår verden og vår by skal bli spart for terrorens grusomheter. I denne situasjon må vi ikke tillegge grupper holdninger og handlinger som ikke har sin rot i virkeligheten. Vi ønsker å stå sammen i arbeidet for menneskets verd og for et trygt fellesskap i vår by på tvers av religiøse og kulturelle forskjeller.»

Til stede på gårsdagens møte:

Mohammed Hamdan , leder for Islamsk Råd Norge

Imran Shahid, generalsekretær i Central Jama’at-e Ahl-e Sunnat, Oslos største muslimske menighet med mange norsk-pakistanere blant medlemmene

Nehmat Ali Shah, imam samme sted

Mahboob-ur-Rehman, imam i Islamic Cultural Centre

Ansari Afzen, representant for moskeen Minhaj Ul-Quran

Nadeem Butt, leder for Antirasistisk senter

Anne Sender, representant for Det mosaiske trossamfunn

Sigrun Møgedal, leder i Oslo bispedømmeråd

Rune Bering, fungerende domprost i Oslo

Else-Britt Nilsen, dominikanernonne og nestleder i Norges kristne råd

Ørnulf Steen, generalsekretær i Norges kristne råd

Svein Jacobsen Veland, leder i Norges Frikirkeråd

Dag Nygård, generalsekretær samme sted

Carl H. Traaen, seniorprest og rådgiver ved Oslo bispedømmekontor

(Kilde: Vårt Land)