Ulovlig innvandring øker

Det bekrefter direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Trygve G. Nordby, overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nordby mener en av årsakene til at færre nå søker asyl er at tettere europeisk samarbeid gjør det vanskelig å reise videre dersom man allerede har fått et avslag.

— Før kunne agenter si til folk som ønsket å komme inn i Europa at dersom ett land avslo søknaden var det bare å prøve på nytt i neste land. Den muligheten forsvant med Dublin-konvensjonen og det nye felles fingeravtrykksregisteret, sier han.

Til tross for at færre søker, er det omtrent like mange som får innvilget asyl eller annen beskyttelse. Nordby mener det er et tegn på at asylinstituttet fungerer etter hensikten.

– Dette viser jo tydelig at mange av dem som kom da det toppet seg på begynnelsen av 2000-tallet hadde ubegrunnede søknader, forklarer UDI-direktøren.