Flere flerkulturelle menigheter

0Shares

Mens mange etablerte norske menigheter mister medlemmer, startes det stadig flere flerkulturelle. Disse menighetene melder om stor vekst både av norske og utenlandske kirkegjengere, skriver Vårt Land.

Både Baptistsamfunnet og Pinsevennenes Kontaktutvalg kan melde om vekst i antall nystartede menigheter. Blant disse blir stadig flere startet av innvandrere.

— Over halvparten av menighetene vi har startet de siste ti årene er flerkulturelle, sier generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn Magnar Mæland.

Ifølge Mæland har i dag nesten 20 prosent av medlemmene en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det er en betydelig økning i forhold til for bare noen få år siden.

-Må skjerpe oss

Mens baptister og pinsevenner har jobbet bevisst med integrering, har Den norske kirke, ifølge biskop Wagle, gjort lite. Manglende integrering i Den norske kirke blir av flere Vårt Land har vært i kontakt med pekt på som en av årsakene til fremveksten til de nye menighetene. Biskop Wagle er enig:

– Vi har sviktet, sier han.

Wagle mener folkekirken har en stor utfordring. Med unntak av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), finnes det svært få tiltak for å nå innvandrere. Biskop Wagle mener Kirken har en stor jobb å gjøre.

– Vi må skjerpe oss, mener biskopen.