– FrP med rasistiske holdninger

0Shares

Fremskrittspartiet provoserer igjen med voldsomme virkemidler i innvandringsdebatten. I partiets nye valgbrosjyre ser velgerne rett inn i en dobbeltløpet hagle. Raneren med finlandshette er «av utenlandsk opprinnelse!».

Inne i valgbrosjyren forteller Frp-toppene Carl I. Hagen, Siv Jensen og Per Sandberg smilende at:

” «For Frp handler en strengere innvandringspolitikk og en strengere kriminalitetspolitikk om trygghet. (…) Trygghet for at folk kan gå på gaten uten redsel for å bli voldtatt eller ranet».

” Under tittelen «Bondevik får flere livvakter — og livsfarlig afrikaner får bli» heter det: «Folk flest, som ikke har anledning til å beskytte seg med skuddsikker limousin og bevæpnede livvakter, har derimot en litt annerledes hverdag. De må leve med utryggheten i nabolaget (…)».Statsminister Kjell Magne Bondevik rister på hodet over Frp-brosjyren.

– Dette er spekulativt. Fremskrittspartiet spiller på folks fremmedfrykt. Jeg regnet vel med at dette ville komme i valgkampen, men jeg synes det er trist, sier statsminister Bondevik til Dagsavisen.

En fersk TV 2-Gallup viser at for Fremskrittspartiets velgere er det innvandringspolitikken som er den viktigste enkeltsaken.

Innvandrere og kriminalitet

“Av de 55.000 straffede her i landet i 2002 var 6.200 innvandrere bosatt i Norge, 3.000 var utenlandske statsborgere som ikke var bosatt i Norge – og 45.600 var hvite nordmenn.

“Det innebærer at 83 prosent av de straffede var etniske nordmenn, 11 prosent innvandrere bosatt i Norge og 5 prosent andre utlendinger.

“Sett i forhold til befolkningen innebærer tallene for 2002 at det ble straffet 14 nordmenn pr. 1000 nordmenn og 23 innvandrere pr. 1000 innvandrere. Blant ikke-vestlige innvandrere var det 30 straffede pr. 1000 innbyggere.

“Ikke-vestlige innvandrere er særlig overrepresentert innenfor vinningskriminalitet og trafikkriminalitet.

“Alder og kjønn har stor betydning for kriminell aktivitet. Den ikke-vestlige, mannlige innvandrerbefolkningen er yngre enn den mannlige norske befolkningen. Med slike forskjeller ville det, ifølge SSB, være påfallende om det ikke var flere straffede blant ikke-vestlige innvandrere enn blant nordmenn.

Kilde: Nyeste kriminalstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).