Mangfold i mediene med nye stemmer

0Shares

I alle medier er det ønske om en økt satsing både på stoff som omhandler minoriteter, og et bredere tilfang av kilder med minoritetsbakgrunn. Det er også allmenn enighet om at det er avgjørende med økt rekruttering av journalister med minoritetsbakgrunn.

Framtidas medievinnere vil være de som har medarbeidere med

minoritetsbakgrunn – og som har kunnskap om og kilder i minoritetsmiljøene. Rahila-saken har gjort dette temaet brennaktuelt – og viser hvor viktig det er for medienes journalistiske troverdighet at vi tar denne utfordringen på alvor.

Det er tildels store utfordringer – og muligheter – i jakten på de nye

stemmene. Ved å invitere mellomledere og ledere med personal- og rekrutteringsansvar samt tillitsvalgte ønsker vi å bidra til konkrete

resultater. Undersøkelser viser at ledere ansetter folk som er like dem selv. Derfor må vi være ekstra bevisste i denne prosessen. Det kreves økt kunnskap om kultur og kommunikasjon for å ansette den rette – og for å oppnå de ønskede resultater.

OJ og OR gi dere muligheten til å delta i et gratis åpent arbeidsseminar 1.september i Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2.

Påmelding innen 26. august til: [email protected] eller

[email protected]

Program seminar

10.30 Innledning

10.45 Ida Marie Andersen, Høgskolen i Oslo.

Nå kommer framtidas minoritetsjournalister – og de kan snakke

norsk! Om rekruttering og realiteter.

11.15 Åge Petter Christiansen, Hodejegerne. Å finne rett

person til rett jobb. Intervjuprosessen.

11.45 Lunsj

12.30 Henry Bonsu, omstridt afrikansk-britisk journalist og

talkshow-vert, tidligere BBC-ansatt.

Om veien til en flerkulturell mediekanal og erfaringer fra BBC

– og utfordringen ved å være politisk ukorrekt.

13.15 Underholdning ved den norsk-afrikanske komikergruppa Queendom

13.30 Kaffepause

13.45 Rahila-saken – the inside story.

Kadafi Zaman, Mah-Rukh Ali, Wasim K. Riaz, Yama Wolamasal, Jan

Thoresen om hvordan de dekket denne kontroversielle saken.

Spørsmål og debatt.