Inkludering og mangfold – Stortingsmelding nr. 49, utfordringer

0Shares

Hva forbinder du med forkortelsen KIM?

Visste du at den står for: Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene!

Vet du hva KIM driver med og er opptatt av?

Har du hørt om den nye Stortingsmeldingen St.meld.nr.49 om Mangfold gjennom inkludering og deltakelse (Mangfoldsmeldingen)? og Hvilke utfordringer Norge står overfor i et mangfoldig samfunn?

Hva er myter og hva er virkelighet om integrering og innvandrere? Hvem er 1., 2. generasjons innvandrere og etterkommere?

Hva er integrering?


Svar på alt dette og mer får du når du deltar i KIM-Akershus regional konferanse. Sentrale ressurspersoner på området har avsatt av tid for å dele sin ekspertise med oss på Ås.


I tillegg får du enestående sjanse til å få høre hvilke syn har de politiske partier når det gjelder mangfold gjennom inkludering. Du kan selv stille spørsmål som opptar deg direkte enten til foredragsholdere eller våre lokale politikere i paneldebatten.


Forbered deg gjerne med spørsmål til politikere på forhånd og send disse sammen med påmeldingen din.

Gjennom KIMs samlinger ”Minoritetens stemme i valgkampen 2005” har personer med innvandrerbakgrunn og deres organisasjoner fremmet en rekke utfordringer til de politiske partiene på Stortinget på følgende viktige områder:


  • Slipp oss til i arbeidslivet!”Innvandrere er en ressurs for arbeidslivet i Norge” (sitat fra kampanjen)

  • Anerkjenn og bruk vår kompetanse! ”Godkjenningsordningene må forbedres” (sitat fra kampanjen)

  • Kvalitetssikre introduksjonsordningen og tilby den til flere!”En god start er et gode både for den enkelte og for samfunnet” (sitat fra kampanjen)

  • En innvandringspolitikk for transnasjonale nordmenn!”Hvordan kan politikerne hjelpe meg med å bli gjenforent med min familie?” (sitat fra kampanjen)

  • Aktiv bekjempelse av rasisme og diskriminering!”Jeg måtte skifte navn for å få jobb” (sitat fra kampanjen)

  • En inkluderende statsborgerskapspolitikk!”Barn født i Norge må automatisk få norsk statsborgerskap” (sitat fra kampanjen)

  • Utvikle forebyggende tiltak i dialog med oss!”Trygge foreldre gir trygge barn” (sitat fra kampanjen)

  • Skap inkluderende miljøer for våre barn og unge!”Vi vil at våre barn skal føle tilhørighet til det norske samfunnet” (sitat fra kampanjen)

  • En sosial politikk for helse og velferd!”Vi ønsker flere barnehageplasser” (sitat fra kampanjen)

  • Og litt til…… – ”Politikerne må vise genuin interesse for innvandrere hele året og ikke bare i valgkampen!”, ”Politikerne må finne en felles arena der majoritet og minoritet kan møtes for å bli bedre kjent”, Politikerne må kjenne innvandrere på grassrotnivå” ”Minoriteter må slippe å føle seg tapere”, ”Vi må få bedre kjennskap til norsk kultur”, Majoriteten må lære minoritetens kultur å kjenne”, ”Minoriteter må beholde sin identitet”, ”Alle kommuner må ha råd eller utvalg som tar seg for seg integrering” m.fl. (sitater fra kampanjen)Snart er det Stortingsvalget (12.september), det er fortsatt tid til å gjøre opp din mening, og denne konferansen kan bidra til dette.

Vi har avsatt en god tid til aktiv dialog og deltakelse.Du kan melde deg på innen tirsdag, 16.august til: [email protected]

eller [email protected]


Deltakelsen er gratis, men det er viktig med påmeldinger for at vi skal bestille servering.

Det er også mulighet til å delta en halv dag – si ifra om dette i påmeldingen.


Gled deg til en spennende og lærerik dag, reserver tid, meld deg på og kom!


Det er også plass til å sette opp noen plakater eller stands, si ifra om du som privat, lag eller forening har noe å presentere.

http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/innvandring/publ/016101-040002/dok-bn.html


Ser forøvrig om KIM: http://www.kim.no/, http://odin.dep.no/krd/