Hagen på moskè

0Shares

Når barn i innvandringsfamilier ikke har lært seg norsk når de begynner på skolen, er det etter Hagens mening omsorgssvikt som er et brudd på barnevernsloven, og dermed en sak for barnevernet.

* Hagen understreket at i Norge er det norsk som er språket, og det gjelder også for barn med fremmedkulturell bakgrunn som snakker sammen i skolegården.

* Hagen er mot morsmålsundervisning for fremmedkulturelle elever i skolen. Han oppfordrer i stedet foreldre som ønsker det til å betale privatlærer for slik språkundervisning.

* Hagen slo dessuten til lyd for at innvandrerne må passe på hvor de bosetter seg, ved ikke å bosette seg i innvandrerområder, men der nordmenn flest bor. På den måten vil barna havne i barnehager og skoler der ikke flertallet av barna snakker urdu eller andre fremmedspråk.

Utspillene fra Hagen ble kraftig imøtegått av Arbeiderpartiets generalsekretær Martin Kolberg. Kolberg hevdet at dersom Hagen får bestemme, så vil innvandrerne i Norge få langt dårligere tilbud enn de har i dag. Blant annet fordi myndighetenes ansvar for språkopplæringen vil bli svekket, noe som vil gjøre integreringen dårligere.

Hagen sa han var motstander av muslimske skoler. – Jeg innrømmer at dette bryter med vårt prinsipp om valgfrihet, men her setter vi barnas interesser foran foreldrenes, sa Hagen. Ap.s Kolberg ble fortørnet:

– Her har vi en mann som fremstiller seg som Grunnlovens forsvarer, og en mann som forfekter religionsfrihet. De kristne skal få opprette friskoler, men muslimene skal ikke få lov. En religion tas ut av prinsippet. Hva slags samfunn er det Fr.p. vil ha, spurte Kolberg.