Asyl til kjønnsforfulgte

0Shares

Til nå i år har det allerede blitt innvilget nesten dobbelt så mange søknader som i fjor.

Avdelingsdirektør Paula Tolonen ved UDI forteller at de har et økt fokus på disse problemene. Sammen med en generell økning i antall søknader, bidrar dette til det markante oppsvinget i innvilgede saker.

– Eksempler på kjønnsbasert forfølgelse er tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, sier Tolonen til P4.