– Frustrert over asylpolitikken

De to er fra Irak og Albania. Albaneren klatret ned i løpet av ettermiddagen, mens irakeren holdt stand i 11 timer i masta.

Politiet hadde forhandlere og tolker på stedet, og de fikk til slutt overtalt mannen til å gå ned.

— Det begynte å bli mørkt, og han begynte å fryse, sorteller operasjonsleder Alf Solstad ved Østfold politidistrikt til NRK.

Blokkerte veien

Dramaet i masten utløste en aksjon som blokkerte riksvei 115 i flere timer onsdag ettermiddag. Nesten 40 asylsøkere satte seg ned midt i veien. Asylsøkerne i veien var også beboere ved Nordbybråten asylmottak, og aksjonen ble gjennomført i sympati med de som klatret opp i masta.

-Umenneskelig behandling

– Det er en umenneskelig behandling som gjør folk så desperate at de ikke føler de har noen framtid. Det sier Kamil Ahmed Faraj, leder for Den irakisk kurdiske asylsøker- og flyktningeorganisasjon i Norge.

Kamil Ahmed Faraj er kritisk til slike aksjoner, men sier han forstår frustrasjonen. Han mener asylsøkere ikke får rettferdig og individuell behandling i Utlendingsdirektoratet.

– De siser at de behandler sakene individuelt, men slik er det ikke. Etter Saddam Husseins fall sier de bare at så lenge du er fra Irak, så er du ikke i fare, og trenger ikke asyl i Norge. De ser ikke på saken, men gir bare avslag uansett.

Avdelingsdirektør for asylsøkere, Paula Tolonen, mener at Utlendingsdirektoratet gir alle en rettferdig behandling, og vurderer hvert enkelt tilfelle individuelt.

– Det er individuell behandling, men det er klart det er mange som kan ha like problemer, og da bruker vi den kunnskapen om problemstillingen vi har fra før i flere saker, forteller hun til NRK.