Forsøk med etablerervirksomhet for innvandrere

0Shares

– Gründervirksomheten blant innvandrere i Norge er et positivt bidrag til verdiskapningen i samfunnet, og vi må legge til rette for å benytte mer av næringspotensialet blant innvandrerbefolkningen, sier kommunalminister Erna Solberg.

Gjennom utprøving skal Nettverkskreditt BA sette i gang forsøk med etablerervirksomhet for innvandrere, for å vinne kunnskap om hvordan en best kan legge til rette for at innvandrere skal kunne etablere sin egen bedrift. Hensikten er også at deltakerne gjennom forsøket i praksis skal klare å etablere egne bedrifter. Hovedmålgruppen er innvandrere fra ikke-vestlige land; menn og kvinner, som har tilstrekkelige allmennkunnskaper i norsk og om det norske samfunnet.

Nettverkskreditt BA setter i gang et bredt forsøk med forskjellige opplæringsopplegg. En del av metodikken er felles for alle, samtidig som ulike modeller blir prøvet ut i Oslo, Bærum, drammensregionen, Vestfold og på Nordmøre. Blant modellene som skal prøves ut er et kurs på kveldstid i en intensiv periode for etablerere med høy kompetanse og en klar forretningsidé, en kombinasjon av kursing, veiledning og utplassering i en relevant praksisbedrift, individuell opplæring, samt mentorvirksomhet og utvikling av nettverkskreditt som metode. Parallelt med utprøvingen vil Nettverkskreditt BA gjøre undersøkelser blant 100 næringsdrivende innvandrere for å kartlegge hvilke erfaringer de gjør i etablererprosessen, herunder eventuelle barrierer de møter og strategiene de bruker for å overvinne dem.

I tillegg til nasjonale erfaringer, vil forsøket gjennom deltakelse i EU-prosjektet ”Making Strength Meet demand” dele erfaringer med seks andre europeiske land som prøver ut tilsvarende prosjekter.

Forsøket starter 1. oktober 2005, og avsluttes ved utgangen av 2006.