– Grunnloven må endres

0Shares

– Vi trenger en omfattende revisjon av Grunnloven. Den er ikke i samsvar med det moderne, flerkulturelle samfunnet vi lever i, sier Gunnar M. Karlsen, assisterende generalsekretær i Den Norske Helsingforskomiteen, til Dagsavisen.

Karlsen og Den Norske Helsingforskomité så helst at hele statskirkeordningen ble avviklet.

– Vi mener det er mest ryddig å skille stat og kirke. Religionsfrihet handler tross alt om at man ikke skal gi én bestemt religion forrang. Man kan jo tenke seg en situasjon hvor en person må velge mellom sin egen religion og å bli statsråd, sier Karlsen og fortsetter:

– Norge har lenge hatt en handlingsplan for menneskerettigheter, men lite skjer når det gjelder oppfølging i forhold til FN. Paragraf 12 er bare ett eksempel. Offisielt er det vel i påvente av utredningen fra stat-kirke-utvalget, men vi synes likevel det er negativt at så mye fortsatt er uklart.

— Grunnlovens paragraf 12 er i strid med både FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og Europarådets menneskerettighetskonvensjon, sier jurist og stipendiat Njål Høstmælingen ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.