Lang ventetid for norsk opplæring

(Utdanning) Innvandrere som vil gå på norskkurs i Oslo må vente i minst et halvt år. Grunnen er at det ikke er nok lokaler til å holde kurs i.

Også i Bergen og Trondheim har man hatt problemer, men der er ventelistene kraftig redusert fordi kommunen har skaffet nye lokaler, melder NRK.

I dag er det 3500 innvandrere lærer seg norsk ved Rosenhoff voksenopplæringssenter i Oslo. Rektor Per Lund skulle gjerne tatt imot flere, men romkapasiteten er sprengt.

Skolen klarer å gi et tilbud til nyankomne innvandrere innen tre måneder, slik departementet har pålagt. Innvandrere som har vært her en stund og av ulike grunner ikke har gjennomført norskkurs, må vente i 6-9 måneder.

– Det er kun rommangelen som gjør at vi har lang ventetid. Lærersituasjonen er veldig god, sier Lund.

– Det er beklagelig at ikke Oslo kommune kan legge forholdene til rette slik at disse kan få et tilbud på kortere sikt.

Skolebyråd Kjell Veivåg fra Venstre lover at køene skal bli kortere.

– Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal klare å organisere dette på en måte som gjør at ventelistene kan kuttes vesentlig, sier han.