Ønsker ny asylpolitikk

0Shares

1. mai i år var det 254 barn i norske asylmottak som har vært der i over tre år.

Norge vil få en ny regjering, men vil det hjelpe disse barna?

Årlig kommer flere hundre barn alene til Norge for å søke asyl. Regjeringen Bondevik forsvarte at bevilgningen til disse barna kun var på en femtedel av pengene brukt på norske barn i samme situasjon. Mens norske barn som står uten omsorgspersoner blir tatt hånd om av barnevernet er ikke omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere regulert. PRESS-Redd Barna Ungdom mener denne forskjellsbehandlingen bryter FNs barnekonvensjon på en rekke punkter. En regjering som påberoper seg at de skal gi Norge en ny kurs bør snarest rette opp i den grove diskrimineringen asylsøkende barn utsettes for, skriver hun.

Den nye regjeringen har blitt enig om 155 punkter, to av disse er:

* Gjeninnføreobligatorisk norskundervisning på asylmottak.

* Gi barnevernet omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere

Hvor fort dette går fra visjon til virkelighet vil være en målestokk på om den nye regjeringen tar barns rettigheter på alvor. Det er imidlertid bare første skritt på veien til å sørge for at asylbarna blir sikret de samme rettighetene som norske barn. Norge trenger en totalomlegging av asylpolitikken. PRESS ønsker det nye Stortinget lykke til med å sette en stopper for brudd på barns rettigheter. Barndom er en hastesak.