Etiopere i kirkeasyl sultestreiker

0Shares

Søndag kveld tok de tilflukt i Bethel, Stavanger domkirkes menighetssenter.

– Vi har ikke noe valg. Vi er i en umenneskelig situasjon. Vi er trett av å bli lekt med. Vi vil bli tatt på alvor. De ser ikke på oss som mennesker. Vi har ingen rettigheter hverken i Norge eller vårt hjemland. Myndighetene vil presse oss ut av landet. Vi vil heller dø her enn å bli sendt hjem til Etiopia for å dø, sier Yonas, talsmann for de 11 etioperne til Dagen.

For alle 11 er døren til Norge blitt lukket gjennom avslag på asylsøknad.

Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa sier at hun nå tar det for gitt at Bjarne Håkon Hanssen griper fatt i denne saken. Hun understreker at staten har klart ansvar for de ureturnerbare flyktningene, og at det er politisk vilje til å gjøre noe med det.