Stoltenberg- regjering uten innvandrere

Statsminister Jens Stoltenberg har ikke funnet plass til noen med minoritetsbakgrunn blant sine 80 nye statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Daglig leder for Senter for etnisk diskriminering, Ella Gosh, sier til Dagsavisen at hun både er overrasket og skuffet over den nye regjeringen.

Finansminister Kristin Halvorsen ser at det er kritikkverdig.

– Det er helt klart en svakhet med vår kabal at vi ikke har klart å få med noen med minoritetsbakgrunn. Men alle brikker er ikke lagt ennå og vi kommer til å konsentrere oss for i alle fall få med en med innvandrerbakgrunn, sier SV-lederen som selv var på valgturné i Pakistan tidligere i år.

– Hva nå med troverdigheten deres på integreringspolitikk?

– Det er ikke bare snakk om å ivareta vår egen integritet, men også å ivareta demokratiet. Regjeringsapparatet skal representere bredden i folket og det gjør vi ikke på denne måten, sier Halvorsen.

Finansministeren skylder på at de tre regjeringspartiene har lagt kabaler litt hver for seg og derfor ikke har helt klart å få med helheten.