Innvandrergruppe for personer med synsnedsettelse

0Shares

Innvandrergruppa er sammensatt av medlemmer fra 25 land som snakker 12 forskjellige språk.

– Hensikten med innvandrergruppa er å møtes for sosial hygge samtidig som man lærer om hvordan man kan få hjelp som svaksynt, sier Andreas Poppe i Norges Blindeforbund.


– Vi møtes en gang i måneden for å spise mat fra forskjellige land samtidig som det gjerne kommer en person og informerer om temaer rundt det å miste synet. Vi arrangerer kulturkvelder, utflukter til interessante steder i Oslo-området og handelsturer til Sverige, sier Poppe.


Målet i følge Poppe å samle så mange personer som mulig med forskjellig religiøs og språklig bakgrunn. Her skal det være mulig å møte mennesker fra samme land samtidig som man kan lære av mennesker fra andre kulturer.

– Sammen kan vi lære om hvilke rettigheter vi har og hvordan man kan skaffe seg hjelpemidler. Vi vil være en organisasjon som tar opp problemer som oppstår som minoritetsspråklig svaksynt eller blind innvandrer i Norge, forteller han.


Hvis du har lyst til å besøke gruppen er det ingen forpliktelser. Ved å registrere deg vil du få informasjon om hva gruppen holder på med og så er det opp til deg om du vil delta eller ikke. Kontakt Andreas Poppe på telefon: 23 21 50 87 og e-post: [email protected]