Framgang for etniske aviser

De etniske avisene i USA minner sterkt om lokalaviser, i følge Dagens Medier som henviser til Centredaily.com.

Innholdet har søkelyset på forhold av vekt for en enkelt gruppe, noe som gjør leserne lojale. I tillegg er det grupper som stadig vokser med økt innvandring, noe som gir avisene økt lønnsomhet.

Nye etniske avsier kommer stadig på markedet. En undersøkelse laget av New American Media fant nylig ut at nesten hver fjerde innbygger i USA forbruker noen form for etnisk media, inkludert nær ni millioner som har etniske medier som sin primærkilde til nyheter.