20 millioner kroner til ”Ny sjanse” i 2006

0Shares


”Ny sjanse” er kommunale prosjekter der innvandrere som har gått lenge på sosialhjelp, kan få hjelp til å kvalifisere seg til å komme i arbeid. Prosjektene er pilotprosjekter som prøver ut metoder og modeller fra Introduksjonsordningen.

Nytt i ordningen er at det innføres en incentivordning for å premiere kommuner som får deltakere i arbeid – over en viss tid – som et resultat av prosjektet.

De 12 kommunene med størst innvandrerbefolkning i landet per 1. januar 2005 kan søke tilskuddsmidler. Dette er Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Trondheim, Bærum, Kristiansand, Skedsmo, Fredrikstad, Sandnes, Lørenskog og Skien. Kommuner som har etablert en felles samlokalisering av trygde-, arbeids- og sosialkontor kan også søke.