Behov for faglært arbeidskraft i Norge

0Shares

Forenklet søknadsbehandling innebærer at det ikke vurderes om stillingen som tilbys en utenlandsk arbeidstaker, kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS-området. Det kan fortsatt gis tillatelse dersom kvoten skulle overskrides, men da må det foretas en arbeidsmarkedsvurdering i hvert tilfelle.

Siden ordningen ble innført, har kvoten vært på 5000. Størst antall tillatelser, nærmere 1700, ble innvilget det første året. I år vil tallet sannsynligvis ende under 1000, i følge UDI.

– En romslig kvote gir et positivt signal fra myndighetene om at faglært arbeidskraft fra land utenfor EØS er ønsket. Norske myndigheter er imidlertid ikke involvert i rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Det er primært en oppgave for arbeidsgivere. Om kvoten fylles, påvirkes derfor i stor grad av hvorvidt norske arbeidsgivere rekrutterer faglærte arbeidstakere fra aktuelle land til ledige stillinger, heter det i følge en pressemelding.