Her er vinnere av Topp 10 2005

Målet med Topp10 er å sette fokus på den kompetanse og det engasjement som finnes hos internasjonale kvinner og menn, og å få fram gode rollemodeller for unge med innvandrerbakgrunn. Derfor har Lisa Cooper og Irmelin Drake i samarbeid med Mangfold i Arbeidslivet grunlagt Topp 10.

De ble valgt ut, har vært gjennom en grundig evaluering i juryen i samarbeid med rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval.

Gode rollemodeller

– Nytt for prosjektet i 2005 er et enda sterkere fokus på kandidatene som rollemodeller og gode eksempler for unge med innvandrerbakgrunn. En bredere geografisk spredning av kandidatene har også vært en prioritet, heter det i en pressemelding.

Halvparten av vinnerne har bosted utenfor Oslo. De fungerer som gode lokale rollemodeller ved å være fremragende på sine fagfelt. Flere av kandidatene er også store ledertalenter og gründere av organisasjoner.

– Vi tror det finnes mange gode rollemodeller i små og store kommuner i Norge, og håper arbeidsgivere lar seg inspirere av dette prosjektet til å ta i bruk den kompetansen som finnes hos personer med innvandrerbakgrunn i Norge, sier initiativ takerne.

De viktigste kriteriene for å være valgbar til kåringen er at vedkommende

1. har ankommet Norge etter fylte 16 år og

2. besitter en lederposisjon, har utvist unike lederegenskaper i eget liv, eller har gjort en fremragende innsats i norsk samfunns- eller arbeidsliv.

Vinnerne av Topp 10 2005:

Nancy Bundt– fotograf, Oslo

Krishna Chudasama– statssekretær Barne- og likestillingsdepartementet, Fredrikstad

Rita Kumar– internasjonal programkoordinator NTNU, leder Kontaktutvalget for innvandrere og myndighetene (KIM), Trondheim Zorica Mitic – overlege anestesi Radiumhospitalet, Oslo

Nina Witoszek – forskningsleder, Universitetet i Oslo, SUM, Oslo

Ahmed Bozgil– administrerende direktør Hero Mottak og Kompetanse AS, Stavanger

Tarik Demirovic– rekrutteringsansvarlig Techpower, Oslo

Phuong Ngoc Ngyuen– fastlege, spesialist i allmennmedisin og universitetslektor, hovedtillitsvalgt i Legeforeningen, Oslo

Naushad Qureshi– seksjonsleder, Høgskolen i Finnmark, Alta

Famara Alieau Sanyang– rådgiver ved Sykehuset Østfold HF og fylkesleder Samfunnsviterne Østfold, Sarpsborg


Juryen for TOPP10 2005 har bestått av Benja Stig Fagerland NHO, Marianne Johnsen X-lence Group, Øystein Løken Mercuri Urval, Trygve G. Nordby UDI, Robert Rice Aker Kværner og Caroline Sutton AIPBW.