Våpeneksporten til USA sjudoblet

0Shares

Fjorårets eksport til USA var på 553 millioner kroner, en stigning fra 81 millioner kroner i 2001.

Også totalt øker den norske våpeneksporten. I fjor solgte vi krigsmateriell for nær 1,6 milliarder kroner, mot bare 646 millioner kroner i 2001.

Tall det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI viser at Norge er den ellevte største våpeneksportøren i verden, opp fire plasser fra perioden 1998-2002.