Starter dialogen

0Shares

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og finansminister Kristin Halvorsen (SV) tok initiativet. Statsrådene ville høre hva de unge mener om dagens situasjon, og for å få innspill til videre integrering- og inkluderingsarbeid.

Til sammen 16 ungdommer fra åtte forskjellige organisasjoner og studentforeninger møtte inkluderingsministereten og finanministeren.

Trykkingen av karikaturtegningene av Profeten Mohammed på den ene siden og brenning av norske ambassader og flagg på den andre, er hendelser som har utløst sterke reaksjoner og følelser i flere miljøer og leire i Norge.

-I denne situasjonen er det viktig at ikke ekstremister får sette dagsorden. Bruk av vold og ytterliggående handlinger må fordømmes. Toleranse, gjensidig forståelse og respekt fremmes. Dialog er et nødvendig virkemiddel som skal føre til konkrete handlinger, sier Bjarne Håkon Hanssen i følge en pressemelding fra departementet.

– Dialogarbeidet mellom de religiøse samfunnene og myndigheter må være langsiktig og systematisk. Dette tar vi alvorlig, sier statsrådene, og har derfor, som et resultat av møtet, besluttet at det skal etableres et dialogforum mellom ungdommen og myndighetene. Dialogforumet vil være bredt sammensatt, både med hensyn til religiøs tilknytning og etnisk opprinnelse. Dialogforumet vil bli administrert av inkluderingsministeren.

– Det er også viktig å møte ungdom som føler situasjonen på kroppen. Jeg mener de sitter på viktige ideer til løsninger, sier Kristin Halvorsen.

– Kanskje Norge kan vise andre land hvordan meningsbryting ikke fører til usunn polarisering i et samfunn, men gir ny innsikt og gjensidig forståelse.