To demonstrasjoner

0Shares

Antirasistisk Senter

Antirasistisk Senter inviterer til en demonstrasjon mot vold, for respekt og ytringsfrihet. I forbindelse med de siste dagers dramatiske hendelser tar Antirasistisk Senter initiativ til en bred, samlende markering og inviterer alle osloborgere samt norsk organisasjonsliv og religiøse samfunn til å slutte seg til en felles innsats for å samle Oslos befolkning om felles verdier.

Tid: Fredag 10. februar kl 17.00

Sted: Jernbanetorget

Mer info: www.antirasistisk-senter.no

Frivillige Unge muslimer

Oppfordres unge til å delta på en fredelig demonstrasjon i Oslo.

Tid: Lørdag 11. februar kl 14.30

Sted: Grønlandstorget