Oppfordrer LO til å fordømme tegningene

Landsorganisasjonen er Norges sannsynligvis største organisasjon for muslimer. Med nærmere 800.000 medlemmer betyr det at så mange som 50.000 av LOs medlemmer kan tilhøre muslimske trossamfunn.

– Det er også viktig at deres egne øverste tillitsvalgte stiller seg bak de kloke og samlende utspillene som nå kommer fra de muslimske lederne i Norge, som nærmest kollektivt har oppfordret til besinnelse fra begge sider, heter det i brevet.

– Vi tror LO er helt avgjørende for at Norge kan utvikle seg til et harmonisk, multikulturelt samfunn. Brannen karikatursaken har utløst i mange muslimske land øker nå fremmedfrykten i Norge. Som tillitsvalgte appellerer vi til LOs ledelse å vise at fagbevegelsen er en samfunnsaktør som står i første rekke for sine muslimske medlemmer, heter det videre.